Klädekulla 3

Älmhult 12 995 000 kr

Välkomna till Klädekulla! Skogsfastighet om ca 105 ha med 18378 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan. Fastigheten erbjuds både med och utan byggnader och denna version är utan byggnader. Det innebär att ansökan om avstyckningen kommer att göras och betalas av säljaren. Avstyckningen tar ca 8-12 månader. Fastigheten är belägen nära skånegränsen och har bra jakt. Jakten är fri för köparen.

Ekonomi

Pris: 12 995 000 kr

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Fornlämning (1 st)
Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Tele, 0765-14/17.1

Areal

Typ: Skogsgård
Skogsbruksplan
 • Skog: 97.3 ha
 • Impediment: 5.9 ha
 • Bete: 2 ha
 • Totalt: 105.2 ha

Mark

 • Inägomark: Areal: 2 ha bestående av betesmark
 • Skogsmark: Areal: 97,3 ha. Totalt virkesinnehåll enligt nyupprättad skogsbruksplan 18378 m3sk fördelat på 3912 m3sk tall, 13150 m3sk gran,1176 m3sk ord löv, 139 m3sk ädellöv. Medeltal 189 m3 sk/ha, bonitet 7,6 m3 sk/ha och år. Löpande tillväxt 547 m3 sk/ha och år
 • Impediment: Areal: 5,9 ha.
 • Bilder

  skog

  Karta

  Norra Esplanaden 10, 343 30 Älmhult 

  Tel: 0476-12000           info@sfbab.se  

  VI ÄLSKAR ÄLMHULT & OSBY