Ryd Östergård

Ljungby 195 000 kr

Tomt

Tomt nära till sjö
Byggrätten enligt detaljplanen, 60 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för uthus.
Byggnadshöjd max 4,2 meter.

Ekonomi

Pris: 195 000 kr
Taxeringsvärde: 148 000 kr (fastställt avseende år 2009)
Typkod: 211, Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad
Summa inteckningar: 115 440 kr

Tomt

Tomtarea: 948 kvm
Tomttyp: Tomt
Övrigt: Tomtarea 948 m² (friköpt).

Servitut, planbestämmelser m.m.

Servitut: Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Kraftledning Mm
Planbestämmelser: Byggnadsplan (1979-03-09)
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Kraftledning Mm, Officialservitut Grindförbud
Gemensamhetsanläggningar: Ljungby Hamneda-Horn GA:6, Ljungby Hamneda-Ryd GA:1

Bilder

Fastighetskarta

Karta

Ingen karta för tillfället.

Norra Esplanaden 10, 343 30 Älmhult 

Tel: 0476-12000           info@sfbab.se  

VI ÄLSKAR ÄLMHULT & OSBY