Ryd-Östergård

Ljungby 165 000 kr

Byggbar tomt vid Hornasjön.

Bara en kort avstickare från E-4:an, strax norr om Traryd, hittar vi detta idylliska lilla fritidshusområde, med möjlighet att bygga ditt eget drömhus

Huvudbyggnad

Ekonomi

Pris 165 000 kr
Taxeringsvärde 61 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar 100 440 kr
Fastighetsskatt 610 kr


Taxeringsvärde:

 • Småhusmark: 61 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 1111 kvm
  Tomttyp Fritidshustomt
  Övrigt Tomtarea 1 111 m² (friköpt).

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser Byggnadsplan
  Rättigheter last Last: Officialservitut Grindförbud, 0781-96/18.2
  Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Ljungby Hamneda-Horn GA:6 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Ljungby Hamneda-Ryd GA:1 ändamål: Vägar, Vattenförsörjning, Avloppsanläggning, Grönområden, Bad- och/eller båtanläggning

  Bilder

  Fastighetskarta

  Karta