Ryd-Östergård

Ljungby 165 000 kr

Byggbar tomt vid Hornasjön.

Bara en kort avstickare från E-4:an, strax norr om Traryd, hittar vi detta idylliska lilla fritidshusområde, med möjlighet att bygga ditt eget drömhus

Ekonomi

Pris: 165 000 kr
Taxeringsvärde: 61 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar: 100 440 kr

Tomt

Tomtarea: 1111 kvm
Tomttyp: Fritidshustomt
Övrigt: Tomtarea 1 111 m² (friköpt).

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Byggnadsplan (1979-03-09)
Rättigheter last: Officialservitut Grindförbud
Gemensamhetsanläggningar: Ljungby Hamneda-Horn GA:6, Ljungby Hamneda-Ryd GA:1

Bilder

Fastighetskarta

Karta

Norra Esplanaden 10, 343 30 Älmhult 

Tel: 0476-12000           info@sfbab.se  

VI ÄLSKAR ÄLMHULT & OSBY