Västra Svenstorp

Osby 195 000 kr

Tomtmark i V. Svenstorp!

Obebyggd tomt om 6994 m2 i Västra Svenstorp, strax utanför Osby. Se karta!

Ekonomi

Pris: 195 000 kr
Taxeringsvärde: 120 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark

Tomt

Tomtarea: 6994 kvm
Tomttyp: Tomt

Servitut, planbestämmelser m.m.

Rättigheter förmån: Förmån: Officialservitut Väg I Samfälld Vägmark, 1273-642.2

Bilder

Fastighetskarta

Karta

Norra Esplanaden 10, 343 30 Älmhult 

Tel: 0476-12000           info@sfbab.se  

VI ÄLSKAR ÄLMHULT & OSBY