Garpenvägen 95A

Karlskrona 450 000 kr

Byggbar tomt ca 400 m från havet.

Tomt med bygglov för ett hus på 150 m2+dubbelgarage. Badplats och båtplatser finns på ön. 20 min sjövägen och 30 min landvägen, till Karlskrona.

Ekonomi

Pris: 450 000 kr
Taxeringsvärde: 131 000 kr (fastställt avseende år 2018)
Typkod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar: 900 000 kr

Tomt

Tomtarea: 1523 kvm
Tomttyp: Tomt

Servitut, planbestämmelser m.m.

Planbestämmelser: Detaljplan
Rättigheter last: Last: Ledningsrätt Vatten Och Avlopp, 1080-05/5.1
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Karlskrona Hasslö GA:3

Bilder

Fastighetskarta

Karta

Norra Esplanaden 10, 343 30 Älmhult 

Tel: 0476-12000           info@sfbab.se  

VI ÄLSKAR ÄLMHULT & OSBY