Glimåkravägen 35

Osby 120 000 kr

Tomt om 1485 m2 i utkanten av Lönsboda i Norra Skåne. Tomten ligger med trevligt västerläge utmed infartsvägen i Lönsboda med närhet till idrottsplats och strövområden. På tomten finns ett antal större ädellövsträd. Kommunalt vatten och avlopp är betalt.

Huvudbyggnad

Ekonomi

Pris 120 000 kr
Taxeringsvärde 102 000 kr (fastställt avseende år 2021)
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark
Fastighetsskatt 1 020 kr


Taxeringsvärde:

 • Småhusmark: 102 000 kr
 • Tomt

  Tomtarea 1485 kvm
  Tomttyp Tomt

  Servitut, planbestämmelser m.m.

  Planbestämmelser Stadsplan Stadsplan Tomtindelning Vattenskyddsområde

  Bilder

  Fastighetskarta

  Karta