Ljungby 260 000 kr

2 byggbara fritidshustomter nära till sjö, tomternas totala areal är 1476 m2.
Byggrätten enligt detaljplanen, 60 kvm för huvudbyggnad och 30 kvm för uthus.
Byggnadshöjd max 4,2 meter.

Huvudbyggnad

Ekonomi

Pris 260 000 kr
Taxeringsvärde 162 000 kr (fastställt avseende år 2021)
Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark
Summa inteckningar 125 440 kr
Fastighetsskatt 1 620 kr
Driftkostnad 3 200 kr/år och fördelas enligt följande:
  • Vägsamfällighetsavgift: 3 200 kr


Taxeringsvärde:

  • Småhusmark: 162 000 kr
  • Tomt

    Tomtarea 1476 kvm
    Tomttyp Tomt

    Servitut, planbestämmelser m.m.

    Planbestämmelser Byggnadsplan
    Rättigheter last Last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 07-IM2-32/748.1 Last: Officialservitut Grindförbud, 0781-96/18.2
    Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning: Ljungby Hamneda-Horn GA:6 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Ljungby Hamneda-Ryd GA:1 ändamål: Vägar, Vattenförsörjning, Avloppsanläggning, Grönområden, Bad och/eller båtanläggning

    Bilder

    Fastighetskarta

    Karta